March-Aprel No. 2 (2023)

Published: 2023-04-30

Mamadaliyev Avazbek Ravshanovich, Mamadaliev Abbosbek Bakhtiyarovich

THE HEMOSTASYS IN NEUROSURGERY (literature review)

09-12

15