January-February No. 1 (2023)

Published: 2023-02-28

Butabaev Makhmudjon Tukhlibayevich, Minavarov Rasul Anvarovich, Utanov Zafar Mukhammadovich, Isakov Kobiljon Komiljon ugli, Kamalova Nigora Laziz qizi

METHODS OF MEDICAL REHABILITATION OF THOSE WHO HAVE SUFFERED COMPLICATIONS OF COVID-19

09-13

144

Yuldashev Muzaffar Abduvaxobovich, Gafurov Adxam Anvarovich, Toshboev Sherzod Olimovich

THE CHOICE INTESTINAL STOMY IN ANOREKTAL MALFORMATIONS IN INFANTS

14-18

55